SAP Bugarska

Sofija, Bugarska

Upravljanje opremanjem poslovnog prostora SAP-a u okviru GBS zgrade i Collider centra u Sofiji

10.400 m2

BRGP

€ 800.000

Građevinska vrednost

2016.

Godina

Sofija, Bugarska

Upravljanje opremanjem poslovnog prostora SAP-a u okviru GBS zgrade i Collider centra u Sofiji

10.400 m2

BRGP

€ 800.000

Građevinska vrednost

2016.

Godina

Pružene usluge

Preuzmite naš Portfolio

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.