MTU Aero Engines Kompleks za remont motora aviona

Stara Pazova, Srbija

Kontrola projekta i stručni nadzor na projektu izgradnje industrijskih objekata u skladu sa Članom 133 Zakona o planiranju i izgradnji. Projekat je u toku.

42.000 m2

BRGP

€ 40.000.000

Građevinska vrednost

2022.

Godina

Stara Pazova, Srbija

Kontrola projekta i stručni nadzor na projektu izgradnje industrijskih objekata u skladu sa Članom 133 Zakona o planiranju i izgradnji. Projekat je u toku.

42.000 m2

BRGP

€ 40.000.000

Građevinska vrednost

2022.

Godina

Pružene usluge

Preuzmite naš Portfolio

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.