MKT / TMMK TKC Data centar

Skoplje, Severna Makedonija

Izrada izveštaja o proceni zahteva Tier 3 standarda u vezi sa TK centrom u Skoplju, kao podrška klijentu u procesu pronalaženja dugoročnog, održivog i ekonomičnog rešenja za Data centar

N/A m2

BRGP

N/A

Građevinska vrednost

2017.

Godina

Skoplje, Severna Makedonija

Izrada izveštaja o proceni zahteva Tier 3 standarda u vezi sa TK centrom u Skoplju, kao podrška klijentu u procesu pronalaženja dugoročnog, održivog i ekonomičnog rešenja za Data centar

N/A m2

BRGP

N/A

Građevinska vrednost

2017.

Godina

Pružene usluge

Preuzmite naš Portfolio

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.