Makedonski Telekom Upravna zgrada

Skoplje, Severna Makedonija

Praćenje projekta, troškova, kvaliteta i rizika na projektu izgradnje poslovnog objekta.

12.200 m2

BRGP

€ 20.000.000

Građevinska vrednost

2010

Godina

Skoplje, Severna Makedonija

Praćenje projekta, troškova, kvaliteta i rizika na projektu izgradnje poslovnog objekta.

12.200 m2

BRGP

€ 20.000.000

Građevinska vrednost

2010

Godina

Pružene usluge

Preuzmite naš Portfolio

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.