Logistički kompleks u Beču

Beč, Austrija

Upravljanje projektom i projektovanjem novog logističkog kompleksa u Beču. Projekat je u toku.

74.000 m2

BRGP

€ 60.000.000

Građevinska vrednost

2022

Godina

Beč, Austrija

Upravljanje projektom i projektovanjem novog logističkog kompleksa u Beču. Projekat je u toku.

74.000 m2

BRGP

€ 60.000.000

Građevinska vrednost

2022

Godina

Pružene usluge

Preuzmite naš Portfolio

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.