BIG Fashion Retail Box, Faza I

Beograd, Srbija

Nadzor projektnog finansiranja na projektu izgradnje retail objekta koji predstavlja prvu fazu stambeno-komercijalno-poslovnog kompleksa „Big Fashion Park“. Period izgradnje: 2019 – 2020.

25.000 m2

BRGP

€ 20.000.000

Građevinska vrednost

2020.

Godina

Beograd, Srbija

Nadzor projektnog finansiranja na projektu izgradnje retail objekta koji predstavlja prvu fazu stambeno-komercijalno-poslovnog kompleksa „Big Fashion Park“. Period izgradnje: 2019 – 2020.

25.000 m2

BRGP

€ 20.000.000

Građevinska vrednost

2020.

Godina

Pružene usluge

Preuzmite naš Portfolio

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.