Baumax Slovenija

Maribor, Celje, Kranj, Slovenija

Tehnička i investiciona analiza stanja 3 prodajna objekta u Sloveniji

35.800 m2

BRGP

N/A

Građevinska vrednost

2014.

Godina

Maribor, Celje, Kranj, Slovenija

Tehnička i investiciona analiza stanja 3 prodajna objekta u Sloveniji

35.800 m2

BRGP

N/A

Građevinska vrednost

2014.

Godina

Pružene usluge

Preuzmite naš Portfolio

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.